Kur'an Diliyle Dualar


Ali İmran Suresi 53. Ayet : Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz!

Müminun Suresi 29. Ayet : Rabbim, beni bereketli bir yere indir! Sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın.

Araf Suresi 89. Ayet : Rabbimiz, bilgice herşeyi kuşatmıştır. Allah`a dayanıp güvendik biz. Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen, çözüm getirenlerin en hayırlısısın.
 
Bakara Suresi 128. Ayet : Rabb`imiz! Bizi, sana teslim olmuş iki müslüman kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et. Sen, evet sen, Tevvâb`sın, tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahîm`sin, rahmetini cömertçe yayarsın.

Nuh Suresi 28. Ayet : Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!

Bakara Suresi 201. Ayet : Ey Rabb`imiz, bize dünyada da güzellik ver, âhırette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru.

Enam Suresi 162. Ayet : Benim namazım, kulluğum/bağışım, hayatım, ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir.

Mümtehine Suresi 4. Ayet : Ey Rabbimiz! Yalnız sana güveniyoruz, yalnız sana yöneliyoruz! Dönüş yalnız sanadır!

Enbiya Suresi 89. Ayet : Rabbim, beni yapayalnız, bir başıma bırakma. Sen, vârislerin en hayırlısısın.

Furkan Suresi 74. Ayet : Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl.

Ali İmran Suresi 193. Ayet : Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, `Rabbinize inanın!` diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et.

İbrahim Suresi 38. Ayet : Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah`a gizli kalmaz.

Kehf Suresi 14. Ayet : Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. O`ndan başka hiçbir ilaha yakarmayız. Aksini yaparsak saçma söz söylemiş oluruz.

Lokman Suresi 26. Ayet : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah`ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak Ganî, mutlak Hamîd`dir.

Saffat Suresi 100. Ayet : Rabbim, bana barış ve iyilik sevenlerden birini lütfet!

Ali İmran Suresi 26. Ayet : Ey mülkün Mâlik`i, sahibi olan Allah’ım! Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin.

Müminun Suresi 97. Ayet : Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım!

Ali İmran Suresi 8. Ayet : Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir rahmet bağışla. Sen, yalnız sen Vahhâb`sın, bol bol bağışta bulunansın.

Nisa Suresi 75. Ayet : Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!" diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!

Araf Suresi 155. Ayet : Rabbim, dileseydin, onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden biz helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka birşey değildir. Onunla dilediğini şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sen bizim Veli`mizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın.

Rad Suresi 30. Ayet : O`dur benim Rabbim, ilah yok O`ndan başka, O`na dayanmışım ben! Yalnız O`nadır tövbem!

Rum Suresi 5. Ayet : Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

Casiye Suresi 36. Ayet : Hamd; göklerin Rabbi, yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah`adır!

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !